Østbyens ABC

A.

Aflevering og afhentning

Husk at tjekke ind og ud på skærmen i garderoberne og derefter altid at sige goddag og farvel til en voksen i gruppen. Vi hjælper gerne ved aflevering, så lad os vide, hvis I har brug for hjælp. Hvis personalet er fordybet i spil eller læsning med andre børn er det ok hvis de har nikket til at de har set Jer komme eller gå, så de ikke nødvendigvis behøver at afbryde det de er igang med. Det er vigtigt at afhentning foregår roligt, dermed mener vi at børnene ikke skal løbe rundt i hele huset eller gå rundt og sige farvel på de andre stuer, da det vil forstyrre. Det er ok at tage sit barn under armen, hvis barnet ikke samarbejder og selv går med.

 

Aktiviteter

Vi er en aktiv institution med mange aktiviteter, der lever op til vores logo ”Østbyens Børnehus, et aktivt valg”.
Udegruppe, gymnastik i hallen, svømning, cykeldage, udflugter og Koloni er ting dit barn vil blive tilbudt i Østbyens Børnehus.
Vi veksler mellem frivillige aktiviteter, og aktiviteter barnet skal deltage i.

 

Alkohol

Det er ikke muligt at hente og bringe et barn alkoholpåvirket. Denne information er vigtig at videregive til andre omsorgspersoner, der henter og bringer barnet. Da personalet ikke kan skelne mellem lugten af en eller flere genstande, håber vi, at alle vil respektere denne regel, som ellers kan sætte alle i en uheldig situation.

 

Arrangementer

Bestyrelsen inviterer en gang om året til en familiedag. Denne dag opfordrer vi alle til at deltage i.

Vi inviterer til arbejdsaften på legepladsen en aften om året. Det er af stor betydning, at vi kan hjælpe hinanden med at opfriske legepladen på denne arbejdsaften.

B

Bedsteforældredag

Alle grupper afholder en årlig bedsteforældredag. Spillopperne i marts. Spirrevipper, Krummer og Krudtugler i april- maj-juni. Invitationerne udleveres til forældrene, som herefter har ansvaret for, at videresende dem til de bedsteforældre barnet kan invitere.

 

Beskeder

Der er mulighed for at skrive beskeder på intra. Ligeledes meldes ferie, fridage og sygdom på intra. Skriv en kort beskrivelse ved sygdom så vi ved om et skal videreformidle.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat af fire forældrevalgte repræsentanter og en personalerepræsentant samt to suppleanter. Der afholdes ca. fire årlige bestyrelsesmøder. Der forefindes et billede af bestyrelsen ved begge vores indgange.

 

Bleer

Skal medbringes hjemmefra. Når barnet skal være ble fri sker det i samarbejde mellem barn, forældre og institutionen. Vi forventer at der potte/wc trænes med alle børn over tre år. Børn over tre år kan ikke benytte bodystocking da de dermed ikke kan være selvhjulpne.

 

Børneattest

Vi indhenter børneattest og straffeattest ved ansættelse af personale i Østbyens Børnehus.

 

Børnehusets historie.

Er bygget i 1975 af Y´mens klubben som en selvejende institution, og har siden 2013 været en privat institution. I 2017 udvidede vi institutionen med 15 vuggestue pladser. Vi modtager op til 78 børn og heraf max 15 vuggestuebørn.

C

Cykelparkering
Det overdækkede cykelskur er tiltænkt de børn, forældre og personale der cykler dagligt. Se cykeldage herunder.

 

Cykeldage

I børnehaven arrangeres der cykeldage. Disse annonceres på intra. Barnets cykel må parkeres langs børnehavens indgangs mur inde på legepladsen. Husk cykelhjelm. Der kan arrangeres cykelture for de store børn uden for børnehaven. Dog skal barnet have lært, at cykle uden støttehjul, før det kan deltage på disse ture. Det er personalet der vurderer om barnet er parat til at deltage i disse ture.

D

Drikke

Vi indkøber mælk til alle børn til morgenmad og frokost. Resten af dagen drikkes der vand fra børnenes medbragte drikkedunke. OBS. I skal selv fylde, tømme og rengøre dem.
Der serveres vand for børn under 1 år evt. mælkeerstatning hvis det aftales med køkkenet.
 

 

Dokumentation

Vi dokumenterer vores arbejde med børnene på mange måder. Vi ligger billeder på intra for hver gruppe med jævne mellemrum. Barnet har en mappe, hvor vi gemmer tegninger, sange, opgaver og billeder. Vi udstiller løbende børnenes kreative værker på vægge og i montren i garderoben. 

Eftermiddags mad

Imellem kl. 14.00 og 14.30 serverer vi frugt eller grønt, brød og vand, det kan også være koldskål, tykmælk, risengrød, yoghurt osv.

 

Elim

Ca. 7 gange om året besøger nogle af vores børn plejehjemmet Elim. Børnene synger for de ældre og laver f.eks. simple motorik aktiviteter og kreative aktiviteter. Et samarbejde vi syntes både børn og ældre har glæde af.

F

Ferie

Feriemelding foregår på intra. Sommerferiemeldingen skal afgives før 1. april og alle øvrige ferier senest 5 uger før ferien og gerne tidligere.  Det er vigtigt med disse feriemeldinger da vi afpasser vores ressourcer efter det antal børn der er tilmeldt. I tilfælde af, at der er dage hvor der er meget få tilmeldte, henvender vi os til Jer om I alligevel ønsker barnet passet.
Husk at et barn har lige så stort et behov for ferie som voksne.

 

Fodtøj

I vuggestuen må der kun bruges inde sko, forældre og andre der henter og bringer børn må ikke gå ind med fodtøj på pga. hygiejne, da børnene leger på gulvet. I børnehaven må man ikke gå ind på stuerne med fodtøj på.

 

Forældrekaffe

Ved særlige lejligheder inviterer vi til forældrekaffe. Dette er en god mulighed for at møde og snakke med de andre forældre.

 

Forældremøde

Hvert år i november afholdes forældremøde/generalforsamling med valg til bestyrelsen. På disse møder aftales lukkedage for det kommende år og hver 2. år skal der afstemmes om madordning for børnehavebørnene. Der er ofte et aktuel emne som tages op på disse møder. Det er er krav at hvert barn er repræsenteret på dette årlige møde.

 

Forældresamtaler

Ca. tre måneder efter barnets opstart, tilbyder vi en forældresamtale. Alle Spillopper tilbydes en skoleparathedssamtale i efteråret før skolestart.
Der er altid mulighed for at aftale en samtale, hvis I eller vi har brug for det.

 

Foto

De billeder vi tager af børnene ligger på Intra. Der er ok at gemme billederne til eget forbrug, men billeder må ikke deles med andre f.eks. på facebook. Vi tager ikke billeder når vi kommer på besøg i private hjem, det er Jeres egen opgave, men her er det vigtigt, at I ikke ligger billederne offentlige steder, når der optræder andre end Jeres eget barn på billedet.

 

Fotografering

I sensommeren kommer en fotograf og tager portræt foto og gruppebilleder af alle børn. Det er frivilligt om man ønsker at købe billederne. Det er vigtigt, at alle børn er til stede på fotodagen, af hensyn til gruppebillederne.

 

Friplads

Der kan søges økonomisk friplads, betingelser og ansøgningsskema findes på Kolding kommunes hjemmeside.

 

Fødselsdage.

Når børnene fylder et, to, tre og fem år fejrer vi fødselsdagen i Børnehuset. Forældrene må medbringe hvad barnet har lyst til at dele ud. Dog med hensynstagen til, at det skal være sundt og mættende hvis det udgør frokosten. Drikkevarer må ikke medbringes. Vi serverer vand eller mælk. I vuggestuen modtager vi ingen søde sager.

Når barnet fylder fire år har i mulighed for at invitere børnegruppen hjem til fødselsdag. Gruppestørrelserne kan variere imellem 12 og 22 børn. Invitation til fødselsdag skal aftales med personalet i god tid. Vi modtager ikke slikposer til fødselsdage.

G.

Garderoben.

Det er Jeres ansvar, at barnets garderobeplads er ryddet op når i går hjem. Tøj skal hænge op, være tilgængeligt for barnet og vendt med ret siden ud af. Sko og støvler skal stå på hylden af hensyn til rengøringen. Garderoben skal tømmes hver fredag pga. rengøring, kun den blå/sorte kasse må stå tilbage. Før skoleferierne skal kassen tages med hjem, hvor indholdet tjekkes og tilpasses størrelse og årstid.

 

Glemt tøj.

I Garderoben er der glemt tøj i bænken.

 

H

Hjemmebesøg og opstartssamtaler.

Inden et barn starter i børnehave, har vi et tilbud om, at der kan komme en pædagog på hjemmebesøg. Formålet med besøget er, at barnet kan møde pædagogen på hjemmebane, høre om barnets vaner og behov, og at pædagogens oplevelser kan hjælpe til samtale emner i opstarten. Hvis der ikke ønskes hjemmebesøg vil der være et opstartsmøde/besøg i Børnehuset. I vuggestuen tager vi ikke på hjemmebesøg, men holder en opstartssamtale i vuggestuen.

 

Hjemmeside.

Besøg Børnehusets hjemmeside www.ostbyens.dk

 

Hygiejne.

Vi har fokus på hygiejne, da vi ønsker et lavt sygefravær hos børn og voksne. Der forefindes håndsprit rund omkring i huset. Vi forsøger at lære børnene at hoste i sit ærme i stedet for i hånden, hvor bakterierne straks overføres til det man rører ved. Vi har fokus på håndvask og taler med børnene om vigtigheden af at vaske hænder.

 

I.

Informationer.

Det er vigtigt dagligt at følge med på gruppens intra. 

Der udsendes et Nyhedsbrev på Intra ca. en gang om måneden.

 

Inklusion.

Der er ud fra dialog grupper på et forældremøde lavet følgende inklusions politik:

Hvordan er I gode rolle modeller i samspillet med jeres børn, og Jer voksne imellem?
- ingen negativ snak om andre børn, forældre el. personale i barnets påhør.
- være med til at hjælpe andre børn.
- sige hej til hinanden.

Hvordan kan i bidrage til inklusion/fællesskab i afl./og hente situationer?
- være glad, sige godmorgen/farvel, vi ses i morgen.
- ikke kun se sit eget barn.
- snakke med de andre børn og forældre.

Hvordan bidrager I, i fritiden til Jeres barns samspil i fællesskabet og dannelse af venskaber?
- gå til fritidsaktiviteter, noget at være sammen om.
- lege aftaler på kryds og tværs.
- deltage i børnehavens arrangementer.

 

Intranet.

Ved barnets start i institutionen opretter I selv Jeres barn på Intra via vores hjemmeside www.ostbyens.dk. Barnet godkendes herefter af ledelsen inden I kan logge på.

 

Indmeldelse.

Der findes indmeldelses blanketter på vores hjemmeside eller de udleveres i børnehuset. Indmeldelsesdatoen gælder fra den dag vi modtager blanketten og en ansat underskriver den.
Børnene tilbydes plads ca. tre måneder før opstart. Vi har i perioder lang venteliste og opfordrer til at skrive barnet op lige efter fødsel.

 

K.

Kartotekskort.

Første dag i institutionen skal der afleveres et kartotekskort med kontakt oplysninger. Hvis der er ændringer til kortet, er det vigtigt at komme på kontoret med ændringer. Der er også kontakt oplysninger på intra, men dem har vi ikke tid til at finde frem ved sygdom eller uheld, så derfor husk at opdatere på kontoret.

 

Klager.

Da vi er en privat institution skal klager rettes til bestyrelsen. Dog vil vi gerne have klager direkte til rette person. Der er også altid mulighed for at gå til ledelsen med sin klage.

 

Koloni.

Børnehaven tager på koloni hvert år i august på Grænseborgen ved Hejls (de tre sidste hverdage inden den sidste hele weekend i august måned). Børnehaven er lukket eller udlånt til dagplejen i disse tre dage. Vi håber hvert år, at få alle børn med på koloni. Da alle børnehavens ansatte er med på koloni, er der ikke mulighed for pasning i børnehaven i disse dage. Vi kan ikke tilbyde at tage børn med på koloni der ikke har gået i institutionen i tre måneder, da de ikke kan nå at etablere et trygheds og tillids forhold til de ansatte. på så kort tid.
Der udleveres en kolonifolder lige efter sommerferien.

 

Kostpolitik.

Vi har en lille folder med kost politik, trivsel, bevægelse og alkoholpolitik. Denne udleveres ved opstart i børnehuset. 

Kirke.

Hvert år i december inviterer vi alle forældre i Vamdrup kirke, hvor de ældste børn opfører Lucia og krybbespil.

 

Kørsel.

På kartotekskortene har I afkrydset om Jeres barn må køre i privat bil. Vi kan i tilfælde af en ulykke transportere barnet i vores egen bil til lægehuset, I vil blive ringet op og bedt om at møde os dernede.

Vi har to små ni personers busser som dagligt bliver brugt til transport til udegruppen, fødselsdage eller udflugter Det er de ansatte der kører bussen. Alle børn sidder på selepuder eller de små i autostole når vi kører med dem.

L.

Legetøj.

I hverdagen må legetøj ikke medbringes i børnehuset. Dog med undtagelse af et sovedyr for de børn der sover.

 

Lukkedage.

Lukkedage aftales på det årlige forældremøde i november. Børnehuset tilstræber at holde lukket dagen efter Kristihimmelfartsdag, Grundlovsdag og De to midterste uger i skolernes sommerferie og i julen fra den 24.12 til 31.12. Alle helligdage er der lukket.

 

Lus.

Hvis vi konstatere lus hos et barn bliver forældrene kontaktet. Barnet må komme igen når barnet er i behandling. Hvis I opdager lus hos barnet der hjemme, skal børnehuset have besked, så vi kan hænge info om lus op ved indgangen, så andre forældre kan være særlige opmærksomme på om deres barn også har lus. Barnet må komme igen når det er behandlet.

 

Læreplaner.

Der findes en pædagogisk læreplan på vores hjemmeside som beskriver vores pædagogiske arbejde inden for følgende områder:
Alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, kultur, æstetik og fællesskab, natur, udeliv og science. 
Vi arbejder med ca. tre læreplanstemaer pr. år. Vi udarbejder en afrapportering om læreplansarbejdet hvert år.

 

Lågen.

Det er en voksenopgave at åbne og lukke børnehavens låge. Overslaget skal over hver gang man passere lågen, også selv om man er den første eller sidste der går igennem.

M.

Madordning.

I Børnehuset modtager alle børn alle dagens måltider. Vi servere mælk til morgenmad og frokostmåltidet og vand til mellemmåltider. Børnehavebørnene skal medbringe en drikkedunk med vand hver dag. Hvis barnet skulle have nogen former for allergier skal der foreligge en læge erklæring herom hvis der skal tages hensyn i kosten. 

 

Medicin.

Vi giver kun medicin i særlige tilfælde. Hvis det aftales med personalet, kan vi give medicin. Det skal være ordineret i barnets navn og cpr. nr. og den rette dosering skal fremgå af etiketten. Medicinen skal afleveres til personalet i original emballagen.

 

Middagssøvn.

I vuggestuen sover børnene hver dag i en barnevogn eller krybbe. Før overgangen til børnehaven sover barnet på en madras i børnehaven. Hvert barn sover efter sin egen rytme i forhold til alder.

I børnehaven sover de yngste børn på madrasser indenfor, dog skal I være opmærksomme på at middagssøvn i ude ugerne først kan være efter kl. 14.00

 

Mobiltelefoner.

Undlad at bruge mobiltelefon imens I er i børnehuset. Jeres barn fortjener Jeres fulde opmærksomhed i den tid i henter og bringer dem.

 

Morgenmad.

Serveres i køkkengangen fra kl. 6.30 til 7.30.
Vi servere cornflakes og havregryn, barnet må ikke selv medbringe morgenmad.

 

Mødetid.

I Udeugerne skal børnene være her fra 9.00-14.15.
Dagens aktiviteter starter kl. 9.00-9.30 i hjemme ugerne. Hold Jer a`jour på intra.
Personalets mødetider er fra 6.30 til 16.45 det betyder at man ikke kan møde før kl. 6.30 og at I skal være ude kl.16.45.
Tænk på at en dag i institution er en ”arbejdsdag” for dit barn. Det fremmer ikke trivsel og udvikling at tilbringe mange timer i institution.

I hjemme ugerne foregår de fleste aktiviteter imellem kl. 9.30 og 12.00. Kommer i midt i en aktivitet, forventer vi, at I aflevere Jeres barn med mindst mulig forstyrrelse.

N.

Navne mærkning.

Det er vigtigt at der er navn i alt barnets tøj, sko og overtøj. Ligeledes skal der fremgå tydelig navn på madkassen. Det kan f.eks. gøres med stoftusch eller navnelapper.

 

Nyhedsbreve.

Der udsendes et nyhedsbrev ca. en gang om måneden fra lederen. Hver gruppe udsender et nyhedsbrev ca. hver 6. uge.

O.

Oprydning.

Hjælp Jeres barn med oprydning på stuen og i garderoben inden I går hjem, måske skal I også være opmærksomme på det barn Jeres barn leger med når I forlader barnet, sig det evt. til en voksen hvis barnet er alene i rummet eller på legepladsen.
Der må ikke ligge noget på gulvet i garderoben pga. rengøring.

 

Opstartssamtale

Ca. tre uger før opstart i vuggestuen afholdes der et opstartsmøde. På mødet fortæller familien om barnets rytme, vaner og evt. specielle hensyn. Der afstemmes forventninger til hinanden og aftales indkøring.

 

Overtræks sko.

I børnehave garderoben findes der blå overtræks sko til våde og sjappede dage. Tænk på, at Jeres børn skal lege på gulvet. Forældre må ikke gå ind på stuerne.

 

P.

Parkeringsplads.

Al trafik til og fra Børnehuset skal ske fra Østergade. Vi forsøger at holde personaleparkering på højre side af parkeringspladsen så I kan bruge venstre side. Dermed undgår vi, at I skal krydse parkeringspladsen med jeres børn.

Parkeringspladsen kan være meget belastet omkring kl. 8 og igen omkring kl. 15. Vis hensyn med hurtig aflevering/hentning på disse tider.

Tomgang er ikke tilladt, imens I henter og bringer Jeres børn.

 

Personalenormering.

Vi er 17 ansatte, 9 i børnehaven, 5 i vuggestuen, 1 køkkenassistent, 1 havemand og 1 leder. dog kan udsving forekomme ved studerende, virksomhedspraktik, løntilskud og erhvervspraktikanter.

 

Plastic poser.

Er farlige i garderoben, brug derfor en stofpose.

 

Påklædning.

Giv børnene tøj på de kan bevæge sig i, og tøj der må blive slidt og beskidt. Vi øver børnene i at blive selvhjulpne, så derfor er det vigtigt, at tøjet ikke er for svært at tage af og på. De dage hvor børnene er til gymnastik og svømning er det ekstra vigtigt, at I har tænkt på let tøj. Strømpebukser på fugtige ben i svømmehallen kan være et umuligt projekt. Ligeledes er kjoler uegnet i ude ugerne og i flyverdragt tiden.

R.

Rengøring.

Vi har daglig rengøring, af et rengøringsfirma, uden for børnehavens åbningstid.

 

Renlighed.

Hvis barnet ikke er helt i mål med renlighedstræningen når det starter i børnehave, laves der en handleplan for træningen sammen med gruppens personale. Husk ingen bodystocking i børnehave. Vi anser det, som en vigtig og fælles opgave at gøre børnene hurtigt renlige, da en børnehave normering ikke giver mulighed for at være to på gruppen før kl. 8 og efter kl. 15.

 

Rygning.

Der er rygeforbud inde og ude. Det gælder også ved arrangementer.

S.

Samarbejdspartnere

Sundhedsplejerske, talepædagog, fysioterapeut, psykolog, dagplejere, sfo, skole, plejehjemmet Elim, Biblioteket, Arena Syd og Vesterbygård m.f.

 

Skiftetøj.

Skal ligge i barnet kasse i deres garderober. Tøjet skal passe til barnet og årstiden. Vi vil gerne have at I tager kasserne med hjem før hver ferieperiode så indholdet bliver opdateret og vi kan gøre ekstra rent i garderoben.

 

Skolebørn.

Fra april til april samler vi hvert år de kommende skolebørn i Spillopgruppen. Dette år bruges til at gøre børnene skoleparate. Hvis der er behov for et ekstra år i børnehave er det muligt at søge skoleudsættelse og blive et ekstra år i gruppen. I februar/marts måned besøger vi Vamdrup skole 2-3 gange og ligeledes er pædagogerne til overleveringssamtale med skolen. Der udarbejdes et overleveringsskema på hvert barn som forældrene også udfylder en del af. 

 

Snore.

I overtøj, huer og handsker kan være til fare for barnet, og I bedes derfor fjerne det.

 

Solcreme.

I sommerhalvåret skal børnene have solcreme på hjemmefra og vi har solcreme vi smører dem med ved middagstid. Der må ikke være solcreme i børnenes garderober.

 

Sprogtest.

Vi laver en sprogscreening af de fleste børn imellem de er 3 år og 3,3 år. Dog bruger vi ikke tid på det hvis barnet har et meget veludviklet sprog. 

 

Studerende.

Vi modtager studerende fra UC syd i Kolding i 1. og 4. praktik, de studerende indgår ikke i vores normering.

 

Sut.

Vi begrænser brugen af sut mest muligt da det hæmmer børnenes tale og ødelægger deres tandstilling.

I vuggestuen kan sutten være med til at give børnene tryghed i opstarten, når de sover eller når de bliver kede af det.

I børnehaven er det kun de børn der sover der har en sut i deres garderobe kasse.

 

Svømning.

De kommende skolebørn, Spillopperne, svømmer begge mandage i ude ugerne. Krummer og Krudtugler svømmer kun deres 2. ude mandag. 

 

Sygdom.

Hovedreglen er at et barn skal være frisk til at følge en børnehavedag for at kunne komme i børnehave. Hvis et barn bliver syg i løbet af dagen kontakter vi Jer og beder Jer om at hente barnet. Det kan være svært at se om et barn er syg, og vi kan også tage fejl, men vi prøver efter bedste evne at vurdere barnets helbred. Børnehuset skal have besked på intra hvis barnet er syg. Oplys altid hvad barnet fejler da vi i nogle tilfælde skal hænge info op til resten af huset.
Det er ikke ok at give barnet Panodil for at barnet kan klare en dag i institution.

T.

Telefon.

Børnehavens nr. 24 60 89 50
Leders nr. 24 60 89 09
Krummer: 24 60 89 34
Krudtugler: 24 60 89 53
Spillopper: 24 60 89 64
Spirrevipper: 30 60 89 15

 

Telefonliste.

På vores intra kan I finde legelister på grupperne, dog kræver det, at I har sat flueben ved om Jeres barn må være på listen for at de fremgår på listen.

 

Tilsyn.

Vi har mindst et årligt tilsyn fra Kolding kommune. Derudover har vi årlige brandtilsyn, legepladstilsyn og ventilations og puslebords tjek.

 

Traditioner.

Vi følger de danske traditioner ved Jul, Fastelavn, Påske og Sankt hans.

 

Ture.

Vi prioriterer ture ud af huset, turene vil ofte være annonceret på Intra. Dog kan vi tage spontane ture, derfor vil vi gerne vide besked hvis dit barn ikke er der imellem klokken 9 og 13.

 

Tørreskab.

Vi har tørreskabe, de må kun benyttes af personalet. Vi kan ikke tørre 75 børns tøj, derfor benyttes de kun efter aftale, hvis der er børn der skal gå/cykle hjem fra børnehuset.

 

U.

Udegruppe.

De tre børnehavegrupper skiftes til at være i ude gruppe to uger af gangen på Nagbølvej 4A. Personalet kører børnene til og fra udegruppen i to små minnibusser. I Ude ugerne skal børnene være her fra klokken 9.00 til 14.15. Fredag til kl. 13.15.
Børnene kan hentes og bringes i Ude gruppen hvis det er aftalt med en voksen.

 

Udmeldelse.

Udmeldelsesblanket fås på kontoret og udmeldelsen skal ske med to måneders varsel senest den 1. i måneden.

 

Underretningspligt.
Vi har skærpet underretningspligt til socialforvaltningen, hvis et barn viser tegn på mistrivsel eller hvis barnet udtaler sig om vold eller overgreb i hjemmet. Vi forholder os ikke til, om barnets udtalelse er sand eller usand. 

V.

Vikar

Vi bruger kun vikar ved barsel, kurser og langtidssygemeldinger.

 

XYZÆØÅ.

Åbningstid.

Mandag til torsdag 6.30-16.45

Fredag 6.30-16.00

Vuggestue personalet møder fra 6.45 til 16.30.