Indmeldelse

Indmeldelsesblanketter

Download: Indmeldelsesblanket til vuggestue (pdf - 54 kb)
Download: Indmeldelsesblanket til børnehaven (pdf - 53 kb)


 

 

Betaling - Takster for 2022

Der opkræves forældrebetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads. Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Kolding kommunes hjemmeside.

 

I 2022 udgør forældrebetalingen for en plads pr. måned i 11. måneder:

 

Vuggestue 0-2 år: 4.519,00 kr.  Inklusiv madordning (bleer skal medbringes hjemmefra).
Børnehave fra 3 år: 2.713,00 kr. Inklusiv madordning 

 

Vi har Landsorganisationen Danske Daginstitutioner til at forestå forældreopkrævningen.