Indmeldelse

Indmeldelsesblanketter

 

Vi har en elektronisk venteliste hvor I på dette link kan opskrive Jeres barn: 

 

https://kumba.eu/institution-overview/57

 

 

 

Betaling - Takster for 2024

Der opkræves forældrebetaling i 11 måneder, juli er betalingsfri.

Der ydes søskenderabat og økonomisk eller pædagogisk friplads. Skema til ansøgning om friplads kan hentes på Kolding kommunes hjemmeside.

 

I 2024 udgør forældrebetalingen for en plads pr. måned i 11. måneder:

 

Vuggestue 0-2 år: 4.995,00 kr.  Inklusiv madordning (bleer skal medbringes hjemmefra).
Børnehave fra 3 år: 3.027,00 kr. Inklusiv madordning 

 

Vi har Landsorganisationen Danske Daginstitutioner til at forestå forældreopkrævningen.