Sunde unger

Sunde unger hele vejen

 

Madordning

Vi har en forældrebetalt madordning der indbefatter alle dagens fire måltider. 

 

 

Morgenmad

Børnene bliver tilbudt morgenmad indtil kl. 7.30.

De kan vælge mellem cornflakes og havregryn.

Der må ikke medbringes morgenmad.

 

Formiddagsmad

Børnehaven serverer formiddagsmad hver dag imellem kl. 8.30 og 09.00. Der serveres fortrinsvis frugt/grønt, brød og vand. (Udegruppen kan vente med at spise formiddagsmad til kl. 9.30 i Naturstuen). 

 

Frokost

I vuggestuen serveres mad hver dag kl. 10.45 og kl. 11.00 i børnehaven. Det er tre dage med varmt mad og to dage med rugbrød. Udegruppen medbringer madpakker fra køkkenet i deres to udeuger. 

 

Eftermiddagsmad

Børnehaven serverer eftermiddagsmad hver dag imellem kl. 14.00 og 14.30. Der serveres fortrinsvis frugt/grønt, brød og vand. 

 

fædseklsdagsflagFødselsdage

Når børnene har fødselsdag, fejrer vi det i deres gruppe. Dato og tidspunkt skal aftales med en af gruppens voksne i god tid. Barnet må gerne medbringe noget til uddeling denne dag. Hvis det skal erstatte børnenes madpakke, skal det være sundt og nærende mad. Børnene må ikke få slik med mindre det udgør pynt. Der serveres vand og mælk til fødselsdage.
3 og 5 års fødselsdag holdes her i børnehaven. I kan invitere børnehaven hjem til barnets 4 års fødselsdag og kun til denne ene fødselsdag. Der skal laves en særlig aftale, hvis barnet ikke bor i gåafstand fra børnehaven.


Trivsel
I Østbyens Børnehus er vi opmærksomme på det enkelte barns trivsel. Før dit/jeres barn starter i børnehaven er der mulighed for at få et hjemmebesøg af en af de voksne, som barnet får mest kontakt med. I løbet af børnehavetiden er der sat tid af til to forældresamtaler – den første ca. 3 måneder efter opstart og den næste ca. 3/4 år før skolestart. Der afsættes 30. min. til hver samtale.

Der er dog altid mulighed for at aftale en samtale efter behov.


Hvert barn i børnehuset har en ”Barnets bog” med billeder hjemmefra og evt. fra dagplejen. I børnehuset sætter vi tegninger, billeder, sange mv. ind i mappen.


Vi lægger vægt på at der er en ordentlig omgangstone i børnehuset, og at alle får sagt goddag og farvel. Vi gør meget for at lære børnene at fungere godt socialt. En af de ting vi benytter i den forbindelse er ”Fri for mobberi”. Udover det sætter vi i perioder ekstra fokus på personlige og sociale kompetencer i forbindelse med vores læreplanstemaer.

 

I vores arbejde benytter vi os af arbejdsredskaberne ”Børnelinealen”, ”Kompetencehjulet” og ”Børne miljø vurdering”. Nærmere information om disse kan indhentes hos børnehavens personale.


Det er vigtigt for jeres barns trivsel, at udetøj og kassen med skiftetøj er i orden. Hvis det ikke er tilfældet, vil der blive sat en lille seddel på barnets garderobekasse.


Det er vigtigt for barnets trivsel, at barnet er rask, når det kommer i institutionen. Både for barnets egen trivsel men også i forhold til smittefare.

Vi må ikke give børn medicin i dagligdagen. Hvis der er et barn, der har en kronisk lidelse, som f.eks. astma, skal vi have medicinen i original emballage og et medicinskema med en beskrivelse af, hvordan det skal gives. Medicin skal ligge i medicinkassen i køkkenet og må aldrig ligge i barnets garderobe.

Hvis barnet får øjenbetændelse, skal barnet være i behandling i to dage, før barnet må vende tilbage til institutionen. Ved opkast eller diare skal barnet blive hjemme i 24 timer før det vender tilbage.
Hvis barnet får feber, kaster op eller virker dårlig i børnehaven, ringer vi og beder forældrene om at hente barnet. Ligeledes ringer vi, hvis vi observerer levende lus i barnets hår.

 

Alkohol
I Østbyens børnehus servere vi ikke alkohol til diverse arrangementer.


Man må ikke have indtaget alkohol, når man henter og bringer sit barn i børnehaven, heller ikke en enkelt øl, da vi ikke kan skelne mellem en eller flere øl.
Det er vigtigt, at I informerer disse retningslinjer til de personer, som evt. skal hente og bringe jeres barn.


Vi håber, at alle vil respektere disse retningslinjer, da det ellers kan bringe forældre/ pårørende og personale i en ubehagelig situation.
Husk at reglerne er til for at hjælpe børnene til en god og tryg tilværelse.

 

Inklusion
Der er ud fra dialog grupper på et forældremøde i 2017 lavet følgende inklusions politik:
Hvordan er I gode rolle modeller i samspillet med jeres børn, og Jer voksne imellem?

  • ingen negativ snak om andre børn, forældre el. personale i barnets påhør.
  • være med til at hjælpe andre børn
  • sige hej til hinanden.

Hvordan kan i bidrage til inklusion/fællesskab i afl./og hente situationer?

 

  • være glad, sige godmorgen/farvel, vi ses i morgen
  • ikke kun se sit eget barn
  • snakke med de andre børn og forældre.

Hvordan bidrager I, i fritiden til Jeres barns samspil i fællesskabet og dannelse af venskaber?

  • gå til fritidsaktiviteter, noget at være sammen om
  • lege aftaler på kryds og tværs
  • deltage i børnehavens arrangementer

Bevægelse

I børnehaven har vi Hurlumhejstuen, som er et rum til fysiske aktiviteter. Børnene kan bruge rummet på eget initiativ til lege, der kræver plads og rum, og der kan foregå voksenstyrede aktiviteter såsom sanglege, motorikbane osv.


Vi er på legepladsen hver dag uanset vejr. På legepladsen er der mulighed for at udfordre sine sanser og sin motorik på legeredskaberne eller ved at benytte cykler, mooncars osv. Legepladsen benyttes også både formiddag og eftermiddag af små grupper af børn, der er ude uden voksenopsyn. I sommerhalvåret er vi ofte på legepladsen hele dagen.


Børnehaven har mulighed for at låne hallen på Kongeåskolen en time om ugen. Det er udvalgte børn fra de to grupper, der ikke er i Naturstuen, som går til gymnastik. Aktiviteterne i hallen er oftest voksenstyrede. Børnene skal ikke medbringe gymnastiktøj.


Så vidt det er muligt går/spadserer vi til aktiviteter, der foregår udenfor børnehaven. Det kan være ture til biblioteket, indkøb, arrangementer i Arena Syd eller blot en gåtur i nærområdet.


I sommerhalvåret har grupperne cykeldage på skift. Børnene medbringer selv cykel og cykelhjelm, og der cykles på legepladsen. De Spillopper der kan cykle uden støttehjul tager desuden på cykelture i nærområdet.


I løbet af barnets børnehavetid vil vi arbejde med læreplanstemaet ’Krop og bevægelse’ mindst en gang.


Naturstuen er vores udegruppe

Når vi er i Naturstuen, går vi til og fra bussen.
Krummer og Krudtugler svømmer en gang i deres anden udeuge. Spilopperne svømmer to gange i deres to udeuger i Arena syd. Børnene skal selv medbringe badetøj, lille håndklæde samt drikkedunk med vand. (betalingen sker via forældrebetalingen).


Sunde unger er udarbejdet i 2004 - og revideret i januar 2018.

 

sunde børn i Østbyens Børnehus